Hirdetések 2020. szeptember 6-13.

 1. A pandémia erősödése miatt visszatérünk a szentmiséken az óvatosabb magatartásra. A templomkertben mise előtt és után ne csoportosuljunk! A templomban tartózkodás ideje alatt maszkot hordjunk! Belépéskor kézfertőtlenítés, a padokban és a székeken igyekezzünk a távolságot tartani! Perselyezés a mise végén, szentáldozás mindenkinek kézbe.
 2. Egyelőre október elejéig nem indítjuk el a tervezett programokat, kivéve az elsőáldozási felkészítést.
 3. Szeptember 13.-án a 10.00 órai szentmisében megtartjuk a Veni Sanctét.
 4. A nyáron fiataljaink diákmunka keretében a kerítés 50 %-át rendbe tették, köszönjük nekik! A templom és plébánia kert beléptetési rendszerét kialakítottuk, kérem, az új helyzetet vegyék figyelembe!
 5. A félévi összesítés alapján látható, hogy híveink közül sokan nem fizetnek egyházi hozzájárulást. A perselypénz mellett ez fontos bevételi forrás a plébániának. legyen ez mindenkinek lelkiismereti kötelessége. Irányelv: a nettó jövedelem 1%-a. Köszönet azoknak, akik rendszeresen hozzájárulnak a templom és a plébániai élet fenntartásához!
 6. Köszönöm szépen Lénárt István úrnak a templom előcsarnok lábazatának kijavítását!
  Köszönet a tegnapi kertépítési munkában résztvevő testvéreknek!
 7. Megkezdődött a Kastélydombi iskola egy osztályának tanítása a cserkészházban. Örülünk nekik és imádkozzunk értük!
 8. Az Ars Sacra fesztivál hét keretében a PIK rendezésében orgonahangverseny lesz templomunkban szeptember 19-én szombaton 18.00 órakor. A belépés ingyenes, mindenkit szeretettel várunk.
 9. Ma 11.00 órától a Szentmise után a közösségi házban az elsőáldozók szüleivel megbeszélést tartunk.
  10.Szept.8-án, kedden 9-től 11-ig tartjuk az évkezdő Baba-Mama Klubot a Közösségi házban.
  Szeretettel várjuk ezután minden kedden az anyukákat és a 0-3 éves korú gyerekeket!