Rózsafüzér Társulat

A tagok vállalják, hogy minden nap elmondanak legalább egy tizedet a rózsafüzérből, mégpedig úgy, hogy minden nap minden titok sorra kerüljön. 20 tag tartozik egy csoportba (ezt bokornak hívjuk), mert 20 titok van összesen a 4 különböző rózsafüzérben.  A tagok egy hónapig ugyanazt a titkot imádkozzák, majd a hónap elteltével új titkot kapnak.

Vezető: Petróczki Panni

Rózsafüzér-ájtatosság és szentségimádás minden hónap első vasárnapján 17:00 órától a templomban.

Szeretettel várnak új tagokat is.

Plébániai közösségünk legrégibb csoportja, 1911. május 10-én alakult meg 15 taggal. “E társulat volt a kis mustármag, melyből egyházközségünk mai virágzó hitélete kinőtt.” Ők szervezték a katolikusokat, a szentmiséket. Ők szerezték be a korai harangokat és legtöbbet tették a templom felépítésében. “Ma a társulat több, mint 100 tagot számlál és szerényen folytatja áldásos működését”- írta a Katolikus Értesítő 1939-es száma. Ez a Pestszentimrei Római Katolikus Egyházközség egyetlen, kezdetektől folyamatosan működő egyházi szervezete.

A rózsafüzér a Szűzanya imádsága, Mária újra meg újra azt kéri, hogy ezt imádkozzuk. Cak napi pár perc, mégis hatalmas ereje van annak, hogy a közösség összekapcsolódik a mondásában.