Szentgyónás a nagyböjtben

A templomi szertartások előtt és alatt van lehetőség szentgyónásra, de ha valaki régen nem gyónt, útkereső, tanácstalan, akkor kérjen időpontot egy hosszabb személyes beszélgetésre, Miklós atya és Gábor atya szeretettel várják és állnak rendelkezésére.

“Ha közületek valakinek száz juha van, és egyet elveszít közülük, nem hagyja-e ott a kilencvenkilencet a pusztában, és nem megy-e az elveszett után, amíg meg nem találja? Amikor megtalálja, örömében vállára veszi, hazamegy, összehívja barátait és szomszédait, és azt mondja nekik: ‘Örüljetek velem, mert megtaláltam elveszett juhomat!’ Mondom nektek: éppen így nagyobb öröm lesz a mennyben is egy megtérő bűnös miatt, mint kilencvenkilenc igaz miatt, akinek nincs szüksége megtérésre.” (Lk 15,4-7)