Hirdetések 2024. január 21-28.

1.  Ferenc pápa 2020-ban hozott rendelkezése az évközi idő harmadik hétvégéjét, tehát a mai napot jelölte ki „Isten igéjének vasárnapjá”-vá. Az ünnep alapján templomunkban is kihelyeztük a szent könyvet. amely közös kincs a keresztény vallási felekezetekkel.
2.  Mai nappal kezdődik az imahét a keresztények egységéért, azzal a mottóval, hogy „Szeresd az Urat a te Istenedet… és felebarátodat mint magadat” (Lk 10,27). Fohászkodjunk mi is, hogy tényleges közeledés valósuljon meg a különböző felekezetek között.      
Az ökumenikus imahét alapján, a héten minden este ½ 7-kor közös ökumenikus imádság lesz. Hétfőn a református templomban, kedden az evangélikus templomban, szerdán itt a mi templomunkban, csütörtökön a baptista templomban, pénteken a református templomban.  
Szerdán a közös imádság után szeretnénk vendégül látni ökumenikus testvéreket a közösségi házban, amelyre süteményt örömmel fogadunk.
3.  Három hét múlva, február 11-én lesz templomunkban a betegek kenetének közösségi kiszolgáltatása a reggel 8 órás szentmise keretében. A szentségben azok részesülhetnek, akik állapotszerűen betegek, vagy 60 éves korukat már betöltötték és megszentelő kegyelem állapotában vannak.