Hirdetések 2023. december 24-31.

1.   Ma minden szentmise után is szentgyónási lehetőséget biztosítunk.
Szintén ma, szenteste nem tartunk szentmisét, hanem délután 4 órakor karácsonyi misztériumjátékot mutatunk be; majd éjfélkor szentmisével ünnepeljük Jézus születését.
2.   Holnap, december 25-én, karácsony napján vasárnapi rend szerint lesznek szentmisék, tehát reggel 8-kor, délelőtt 10-kor és este 6 órakor.
3.   Holnapután, december 26-án, karácsony másnapján, reggel 8-kor és este 6 órakor lesznek szentmisék, tehát 10 órakor nem tartunk.
4.   Jövő vasárnap (december 31.) Szent Család vasárnapja. A reggel 8 és délelőtt 10 órás szentmisék után megáldjuk a családokat.    
Szintén jövő vasárnap a polgári év utolsó napján az este 6 órakor kezdődő szentmise keretében adunk hálát a mögöttünk hagyott esztendőről és tartjuk meg a beszámolót.
5.   Nyolc nap múlva, január 1. napján, Szűz Mária Istenanyaságának ünnepén vasárnapi rend szerint mutatunk be szentmiséket. Reggel 8-kor, délelőtt 10-kor és este 6 órakor.
6.   A karácsonyi díszítésre szánt adományainkat a Szent Kereszt oltárnál kihelyezett perselybe dobhatjuk be.
7.   Ebben az évben még önkéntes hozzájárulással, egyházadóval segíthetjük templomunk fenntartását, amely a sekrestyében vagy az irodában befizethető.
8.   Januárban Exodus90 csoport indul a plébánián, melybe szeretettel várunk 18 év feletti férfiakat. Ez a kifejezetten férfiaknak szóló lelkigyakorlat 90 napos (éppen Húsvétvasárnap van vége), heti egy megosztásból, egyéni aszkétikus feladatokból és napi imából áll. További információ található a hirdetőtáblán elhelyezett plakáton és az www.exodus90.hu oldalon. Kérdésekkel Hős Csabát vagy Czinege Jánost lehet keresni.