Hirdetések 2022. szeptember 25-október 2.

1. Aki szívesen vállal felolvasást a vasárnapi szentmiséken, jelentkezzen Czinege Katinál. Felnőttek és fiatalok jelentkezését is várjuk.
2. Magyarországon október 1. és november 22. között népszámlálás lesz. A 14. kérdés így hangzik: Mi a vallása, felekezete? Vagy a római katolikus, vagy a görögkatolikus válasz adható. Püspöki karunk bíztatja a testvéreket, hogy mindenki vallja meg a hovatartozását, akkor is, ha ez nem kötelező. Ez jó lehetőség hitvalló tanúságtételre.
3. Október 2-a elsővasárnap, 17 órától Imaóra és Szentségimádás lesz.
4. Október 1-től a szentmisék előtt fél órával októberi ájtatosságot imádkozunk, előtte pedig rózsafüzér imádságra várjuk szeretettel a kedves testvéreket.
5. Újra indul a Nyugdíjas-klub, minden hónap utolsó szerdáján a szentmise után. Az első alkalom szeptember 28-án lesz, melyre szeretettel várjuk a testvéreket.