Hirdetések 2021. február 28-március 7.

  1. Főegyházmegyénk segédpüspöke, a Szent István Bazilika plébánosa, Snell György a mai, pénteki napon elhunyt.
  2. A mai napon a katolikus iskolák javára gyűjtünk.
  3. Péntekenként 17.15 órai kezdettel keresztutat járunk. Ezen alkalmakat a média csoport online közvetíti.
  4. Gábor atya nagyböjti-hétköznapi lelkigyakorlatot szervez március 1 és április 11 között. Jelentkezni itt lehet,  ezen felületen
    Plébániánk lelki napja március 13-án 9-től 13 óráig lesz. Az erre való jelentkezés itt lehetséges.
  5. Kérjük azon testvéreket, akik olyan idős betegeket ismernek, kik szeretnének a nagyböjti időszakban szentgyónást végezni, szentáldozáshoz járulni, jelezzék s mi elmegyünk hozzájuk!
  6. Idén a húsvéti szentgyónásnak már nem lesz akadálya, ezért kérem, hogy mindenki időben végezze el!
  7. Kérjük a kedves testvéreket, hogy ruhaneműket vagy egyéb tárgyakat csak a karitász munkatársaival való előzetes megbeszélés után hozzanak a templomba vagy a plébániára. Köszönjük megértésüket, és köszönjük a felajánlásokat!