Hirdetések 2021. február 14 – 21.

  1. Ezen a héten megkezdődik a Nagyböjt. Hamvazószerda szigorú böjti nap, 14 éves kortól hústilalom felső korhatár nélkül, 18-60 év között háromszori étkezés egyszeri jóllakással.

    A reggeli 7-es mise keretében kerül sor a hamvazás szertartására. Ezt Nagyböjt első vasárnapján a misék után is kiszolgáltatjuk.
  2. Péntekenként 17:15 kezdettel keresztutat járunk a templomban. Az elmélkedéseket plébániai közösségünk 1-1 csoportja vállalta. E napokon a rózsafüzér imádkozás fél órával a keresztút előtt kezdődik. A keresztutakat a média csoport online közvetíti.
  3. Teljes búcsút nyerhet az a hívő, aki nagyböjti pénteken szentáldozás után a feszület előtt áhítattal elimádkozza az „Íme, jóságos, édes Jézusom” imádságot plusz a szokásos feltételekkel: szentgyónás és szentáldozás elvégzése.
  4. Nagyböjt péntekjein hústilalom van érvényben minden érintett hívőnek.