Hirdetések 2021. április 4-11.

  1. A „Covid” ellenére gazdagon megünnepeltük a Húsvétot. Ezúton szeretném megköszönni a kedves testvéreknek az aktív közreműködést: templomtakarítóknak, virágozóknak, kántornak, sekrestyésnek, ministránsoknak, áldoztatóknak, rendezőknek, média munkacsoport tagjainak, felolvasóknak, a keresztút végzőknek, az irodai munkatársaknak és Gábor atyának, hogy aktív közreműködésükkel együtt ünnepelhettünk.
  2. Amennyiben maradnak a szigorúbb intézkedések, a jövő héten sem tudunk nyilvános Istentiszteletet tartani. A jövő vasárnap az Isteni Irgalmasság vasárnapja, a szokásos feltételek mellett búcsú nyerhető e napon.
  3. Amennyiben nyilvános Istentiszteletre lehetőség nyílik, úgy természetesen visszaáll a szokott miserend. Ez az irodai nyitvatartásra is vonatkozik.
  4. A kedves testvérek adományaikat a szokott módon tudják eljuttatni hozzánk.
  5. Ameddig a helyzet bizonytalan, miseintenciókat nem fogadunk be.
  6. „Élet van Tebenned”- ennek a mondatnak a mélyebb megértése és megélése céljából   Plébániai Nagytábort szervezünk-ha a járvány ezt lehetővé teszi. A Gerecse oltalmában, Péliföldszentkereszten töltenénk együtt öt napot: július 7-e szerdától 11-e vasárnapig. Minden plébániánkhoz tartozó testvérünket – korosztálytól, életállapottól függetlenül- szeretettel várjuk! Lesz lehetőség a feltöltődésre, egymás jobb megismerésére; lesz lelki nap, gyerekeknek-felnőtteknek külön programok, előadások, csoportbeszélgetések, kirándulás, játék, együttlét. Részletek email-ben a plébániai levelezőlistán keresztül és a honlapon. Nagyon kérem, hogy már most jelezzék részvételi szándékukat azok is, akik még bizonytalanok a részvételben! Ez igen fontos a helyfoglalás és a programkészítés szempontjából.