Gödölle Márton atya ismét régi híveinél volt Pestszentimrén

2019. március 23-án. Mostani plébánosunk, Blanckenstein Miklós atya meghívására érkezett ima- és lelkinapot tartani, amely 8 órakor szentmisével kezdődött, majd “előadások” következtek – a szünetekben a nagyböjti gyónásokra is volt lehetőség – és végül jelenlegi és hajdani plébánosunk beszélgettek a hívek jelenlétében a templomban.
Alábbiakban közzétesszük a templomi eseményekről készített fotógalériánkat
és filmünket.

Az oldalt írta és szerkesztette: Szabó Lászó

(Átvett tartalom az ujhirek18.hu weboldalról)